Onze diensten: Thuiszorg

Voor elke zorgvraag hebben wij de juiste expertise in huis:

 • Door (tijdelijke) ziekte of handicap u niet helemaal voor uzelf kunt zorgen
 • Hulp nodig hebt bij het douchen en aankleden
 • Wondverzorging
 • Hulp bij medicatie, stomazorg of andere verpleegkundige hulp
 • Ondersteuning bij dementie
 • Palliatieve zorg / Terminale zorg. Hulp als u ongeneeslijk ziek bent en in uw eigen thuisomgeving verzorgd wilt worden 
 • Verzorging en Verpleging in samenwerking met mantelzorg en ondersteuning van mantelzorg

Kosten:

Sinds 2015 valt de verzorging en verpleging aan huis onder de zorgverzekeringswet. U betaald geen eigen bijdrage meer, ook in het geval dat de zorgverzekeraar niet 100% vergoed. Tevens wanneer de wijkverpleegkundige uw zorgvraag indiceert zitten hier geen eigen bijdragen aan verbonden.

Diensten: Thuiszorg in Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Delft, Rotterdam en tussenliggende gebieden

Uitsluitingscriteria:

 

 • Cliënten die alleen Medisch Specialistische Verpleging Thuis nodig hebben, NovaCura Zorggroep kan alleen voorzien in verzorging en verpleging. Mocht een cliënt dit nodig hebben wordt er in overleg een extern MSVT team aangewend;
 • Cliënten die vrijheid beperkende maatregelen nodig hebben;
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/ of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/ of de zorgvrager dusdanig is dat NovaCura Zorggroep B.V. onvoldoende kwaliteit en/ of kwantiteit van zorg kan garanderen.
 • Cliënten die NovaCura Zorggroep B.V. niet de zorg kan bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden, en daarmee uitgesloten worden zijn:
 • Cliënten met problematisch, cq. storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet/ nauwelijks beïnvloedbaar is;
 • Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Cliënten die zeer gewelddadig en/ of psychotisch zijn naar zichzelf en/ of anderen;
 • Cliënten die verbaal zeer agressief zijn;
 • Cliënten en/ of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • Cliënten die de hulp van NovaCura Zorggroep B.V. niet accepteren;
 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren.